Кодекс законів Хаммурапі як джерело з історії стародавнього Вавилону: структура, історія досліджен

Орієнтований перелік питань, які визначаються як питання Поточного та семестрового контролю

ПИТАННЯ ЕКЗАМЕНУ З ІСТОРІЇ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ (денне відділення)

Предмет історії Стародавнього Сходу, хронологічні рамки, особливості розвитку східних держав у давнину. Клімат та “вісьовий час”. “Рання” та “пізня” стародавність та її культурні надбання.

Періодизація історії Стародавньої Месопотамії. Природні умови та стародавнє населення

Джерела з історії Месопотамії. Пам’ятники писемності стародавньої Месопотамії та її дешифрування.

Стародавні держави Шумеру та Аккаду: боротьба за гегемонію. Реформи Уруінімгини. Правління ІІІ династії м. Ур.

Давньовавилонське царство: умови виникнення, особливості розвитку, причини занепаду.

Кодекс законів Хаммурапі як джерело з історії стародавнього Вавилону: структура, історія дослідження. Держава, соціальна структура та господарська діяльність Стародавнього Вавилону за законами Хаммурапі.

Особливості економічного розвитку та соціальна структура Ново вавилонського царства. Послаблення та падіння Нововавилонського царства.


Меню